Poradenství

 • odhad tržní ceny
 • stanovení optimální ceny Vaší nemovitosti
 • varování před riziky spojené s prodejem/koupí nemovitostí
 • analýza možnosti prodeje
 • hledání nejvýhodnějších alternativ pro klienta – prodat? či pronajmout?
 • sestavení plánu prodeje
 • doporučení způsobu financování nemovitosti
 • konzultace osobní či telefonické s právníkem, finančním manažerem
 • posouzení a odstranění právních vad

Finanční služby

 • optimalizace financování nemovitostí
 • zajištění financování nemovitostí – hypoteční servis
 • pojištění nemovitostí
 • úschovna peněz
 • úschova daně z převodu nemovitostí
 • advokátní úschova
 • výkupy nemovitostí
 • poskytnutí úvěrů a půjček
 • oddlužení klienta - vyplacení úvěrů, exekucí, zástav
 • vyhledávání zajímavých investičních příležitostí
 • garance vrácení rezervační zálohy
 • předvýběr zájemců o prohlídky nemovitosti dle dohodnutých kritérií
 • prověření kupujícího za Vás aneb zjištění schopnosti kupujícího zaplatit
 • zhodnocení bonity klienta
 • informace o možnosti a stavu vyřízení úvěru

Obchodní služby

 • vyhledávání klienta
 • vyhledávání nemovitosti
 • oslovení klientů
 • zastoupení klienta
 • posouzení a odstranění právních vad, které brání prodeji
 • (věcná břemena, zástavy, exekuce a jiná omezení, dále dědictví a restituce)
 • eliminace rizika spojeného s pronájmem nemovitostí, kauce, právní ochrana
 • věcná břemena, předkupní práva, dělení pozemků, výmazy zástav a omezení
 • zajištění soudního znalce

Právní služby

 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • kupní smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o půjčce
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • řešení exekucí, zástav a jiná omezení
 • výmaz zástav a jiných věcných břemen

Informační servis

 • informování o novinkách
 • informování o prohlídkách
 • informování o bonitě klienta kupujícího
 • informování o stavu vyřízení úvěrů
 • databáze klientů

Propagační služby

 • internetové stránky
 • realitní servery
 • plachty
 • tištěná inzerce
 • direct mail
 • osobní nabídka (prezentace)

 

 

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně